4G_logo_web

MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK

 • A megbízó területén a munkavédelmi tevékenység irányítása, szervezése, ellenőrzése a hatályos jogszabályok alapján
 • Munkavédelmi szabályzatok készítése.
 • Technológiai utasítások munkavédelmi szempontú ellenőrzése.
 • Technológiai utasítások munkavédelmi fejezetének elkészítése
 • A Munkavédelmi Szabályzatok karbantartása a jogszabályi változások figyelembevételével
 • A vezetőkre háruló munkavédelmi feladatok ellátásához való szakmai segítség nyújtás
 • Beruházások során az előírt üzembe helyezési eljárások szervezése, lebonyolítása
 • A megbízó telephelyeinek rendszeres napi, heti, havi, negyedéves, de minimum félévenként legalább egy alkalommal történő munkavédelmi ellenőrzése, jegyzőkönyv készítése, intézkedés a hiányosságok megszüntetésére.
 • Baleseti veszélyforrások feltárása, megszüntetésükre javaslattétel.
 • Együttműködés az OMMF területi szerveivel
 • Hatósági ellenőrzéseknél a megbízó érdekeinek képviselete, a feltárt hiányosságok megszüntetéséhez segítségnyújtás
 • A munkavédelmi megbízottak munkájának irányítása, ellenőrzése
 • Munkabalesetek kivizsgálása, nyilvántartásba vétele
 • Munkabalesetek kiváltó okainak elemzése, a kiváltó okok feltárása, a szükséges intézkedések megtétele
 • Vezetők és munkavédelmi megbízottak felkészítése, vizsgáztatása.
 • Speciális, munkavédelmi jellegű szakanyag elkészítése, sokszorosítása.
 • Alkalmazottak évenkénti kötelező ismétlődő oktatása, ennek dokumentálása.
 • Rendkívüli munkavédelmi oktatások megtartása.
 • Új belépő dolgozók oktatása, dokumentálása.
 • A létesítmények érintésvédelmi jegyzőkönyveinek nyilvántartása, a hiányosságok megszüntetésére intézkedések kiadása.
 • Új berendezések- üzembe helyezés előtti – munkavédelmi vizsgálatának megszervezése, hatósági engedélyek meglétének ellenőrzése, üzembe helyezési eljárásokon való közreműködés

Tűzvédelmi szolgáltatások
 • Tűzvédelmi szabályzat készítés
 • Tűzriadó Tervek készítése, karbantartása
 • Tűzveszélyességi osztályba sorolások elkészítése
 • Tűzvédelmi dokumentációk pontosítása, naprakész állapotban tartása
 • Alkalmazottak évenkénti kötelező oktatása dokumentálása
 • Új belépő dolgozók oktatása, dokumentálása
 • Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
 • Alkalomszerű tűzvédelmi tevékenység engedélyezése
 • Beruházások tűzvédelmi tervfejezetének felülvizsgálata
 • Tűzvédelmi eszközök ellenőrzése, javíttatásuk, vagy cseréjük lebonyolítása
 • Tűzvédelmi felszerelések nyilvántartásának elkészítése, vezetése
 • Szervezeti egységek hatósági ellenőrzésére történő felkészítés
 • Hatósági ellenőrzéseken a megbízó érdekképviselete
 • Tűzvédelmi szabványossági, villámvédelmi mérések elvégezése
 • Tűzvédelmi hatóság használatba vételi eljárások szervezése
 • Tűzvédelemmel kapcsolatos számlák véleményezése, auditálása
 • Tűzjelző és oltórendszerek terveinek véleményezése
 • A telepített rendszerek folyamatos ellenőrzése
 • Kapcsolattartás a Tűzvédelmi Hatóságokkal
 • Tűzvédelmi helyzetről éves jelentés készítése
 • Tűzvédelmi kérdésekben szakmai állásfoglalás készítése
 • Tűzesetek kivizsgálásában való részvétel
 • A megelőzés érdekében új megoldások kidolgozása

Környezetvédelmi szolgáltatások
 • Környezetvédelmi Intézkedési Terv elkészítése
 • Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása
 • Veszélyes hulladék bejelentési kötelezettségek vállalása
 • Légszennyezési bejelentési kötelezettségek végrehajtása
 • Hatósági ellenőrzésekor a megbízó képviselete
 • Környezetvédelmi tanulmányok elkészítése
 • Környezetvédelmi pályázatokhoz szaktanácsadás