maszoember

4G_logo_web
kotel_kepze_szov
IPARI ALPINTECHNIKAI, KÖTÉLTECHNIKAI BIZTONSÁGTECHNIKAI KÉPZÉSEK

Kötéltechnika, ipari alpintechnika felhasználói technikájának oktatása az egyes képzési szintek alapján

Önmentő képzések

Kötéltechnikai önmentő képzés

- Időtartama: 1 nap: 3 óra elméleti-, 6 óra gyakorlati képzés, a végén gyakorlati vizsgával, mely sikeres elvégzése után „Kötéltechnikai önmentő biztonságtechnikai” tanfolyami végzettséget ad.

- Célja: A tűzoltó képes legyen személyemelő berendezésből, magas épületből történő kötéltechnikai önmentés megfelelő, biztonságos végrehajtására.

Személyemelőből történő ön-, és társmentő tanfolyam

- Időtartama: a személyemelő típusától, mentőrendszerétől függően általában 1 vagy 2 nap elmélet és gyakorlat. A végén vizsgával zárul, melynek sikeres elvégzése esetén Személyemelőből történő ön-, és/vagy társmentő biztonságtechnikai tanfolyami végzettséget ad.
- Célja: a magasban rekedt személyemelőből történő ön-, és/vagy társmentő rendszerek biztonságos használatát elsajátítása.

Toronydaruból történő ön-, és társmentő tanfolyam

- Időtartama: a toronydaru típusától, mentőrendszerétől függően általában 1 vagy 2 nap elmélet és gyakorlat. A végén vizsgával zárul, melynek sikeres elvégzése esetén Toronydaruból történő ön-, és/vagy társmentő biztonságtechnikai tanfolyami végzettséget ad.
- Célja: a toronydaruban rekedt személy ön-, és/vagy társmentő rendszereinek biztonságos használatát elsajátítása.


A KÖTÉLTECHNIKAI, IPARI ALPINTECHNIKAI, MENTÉSI KÉPZÉSEK SZAKMAI SZINTJEI TEMATIKAI FELÉPÍTÉS ALAPJÁN

Tematikájában az alapfokú-, a haladó-, valamint a kötéltechnikai mentésvezetői képzés tematikájában egymásra épülnek!

Zuhanás elleni egyéni védelmi rendszer alkalmazása tanfolyam

- Időtartama: 2 nap. 4 óra elméleti-, 12 óra gyakorlati képzés, a végén elméleti és gyakorlati vizsgával, mely sikeres elvégzése után „Zuhanás elleni egyéni védelmirendszer alkalmazási” végzettséget ad.

- Célja: Önálló tevékenységet, munkavégzést, kárelhárítást, mentést segítő zuhanás elleni egyéni védelmi eszközrendszerek segítségével, az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudás elsajátítása. Ezen ismeretek magában foglalják a kötéltechnikai védőeszközök minimális szintű ismeretét, rendszerben történő alkalmazását.

Alapfokú ipari alpintechnikai tanfolyam

- Időtartama: 3 nap: 4 óra elméleti-, 20 óra gyakorlati képzés, a végén elméleti és gyakorlati vizsgával, mely sikeres elvégzése után „Alapfokú ipari alpintechnikai biztonságtechnikai” tanfolyami végzettséget ad.

- Célja: A zuhanás elleni egyéni védőeszközök, ipari alpintechnikai felszerelések biztonságos, az adott specifikus szakterületeken történő használata.

Haladó-, Munkavezetői színtű ipari alpintechnikai tanfolyam

- Időtartama: 3 nap. 1/2 nap elmélet, 2 és 1/2 nap gyakorlati képzés, a végén elméleti és gyakorlati vizsgával, mely sikeres elvégzése után „Haladó ipari alpintechnikai” végzettséget ad.

- Célja: Munkavezetői feladatok ellátása, nehezebb (200 kg-ig) tárgyak magasban való mozgatása húzórendszerek és kötélpályák segítségével. Bonyolultabb beszerelések és mentések megoldása. Zárt téri munkavégzés.

Tematikájában az alapfokú tanfolyamon tanultak anyagára épít!

Kötéltechnikai mentésvezetői tanfolyam

- Időtartama: 6 nap. 1/2 nap elmélet, 4 és 1/2 nap gyakorlat, a végén 1 nap vizsga, mely sikeres elvégzése után „Kötéltechnikai mentésvezetői” végzettséget ad.

- Célja: A magasból- és mélyből mentési rendszerek elsajátítása, élethelyzetekben történő végrehajtása. Hordágy használat, mozgatás, mentésvezetői ismeretek. Magasból- és mélyből mentés lebonyolítása, levezénylése.

Felfrissítő, továbbképző oktatások

- Időtartama: 1 ill. 2 nap. melyeket általában 1/4, 1/2 évenként ajánlunk.

- Célja: A korábban tanultak felfrissítése, a rosszul beidegződött dolgok kijavítása. Az újabb eszközök használatának begyakoroltatása.

KÉPZÉSI FORMÁK:

  • Kötéltechnikai önmentő képzések
  • Zuhanás elleni egyéni védelmi rendszer alkalmazása tanfolyam
  • Alapfokú ipari alpintechnikai tanfolyam
  • Haladó-, Munkavezetői színtű ipari alpintechnikai tanfolyam
  • Kötéltechnikai mentésvezetői tanfolyam
  • Felfrissítő, továbbképző oktatás

A képzési költségek a tanfolyami létszám függvényében változhatnak

A képzési díj magában foglalja a képzés során biztosított /gyorsan elhasználódó!/ kötelet és az egyéb felszerelések használatát, az oktatási segédanyagokat, valamint a regisztrációs költségeket is.

*Megjegyzés: A képzési tematika és az egyes technikák oktatása a speciális, egyedi igényekhez igazítottan változtathatóak.
A képzés minimális létszáma 5 fő

Egyéb, az ipari alpintechnikához kapcsolódó tevékenységi köreink:

Ipari alpintechnikai felszerelés felülvizsgálat /fél éves felülvizsgálatok /
Kötéltechnikai menési szabályzat elkészítése
Tanácsadás, rendszer felépítés
Munkavédelmi oktatás, szabályzatok készítése, szakmai tanácsadás. Ipari alpintechnikai tevékenységhez kapcsolódó dokumentációk elkészítése: kockázatértékelés, mentési terv, egyéni védőeszközök belső juttatási rend.